Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< <  Stran 2 od 2

01. 12. 2011

Zavod Jelša ima spletno stran. V rubriku »Aktualno« bomo objavljali aktualne novice in obvestila.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Domov

Zavod Jelša uspešno  že od vsega začetka dela na področju zaposlovanja. V okviru zavoda poteka program zaposlitvene rehabilitacije, za katerega smo pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in program socialna vključenost. Uspešno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z Občino Jesenice, Centri za socialno delo, povezujemo se z zdravstveno službo.

Naše delo je konkretno individualno delo s posameznikom, prilagojeno njegovim specifičnim potrebam in zahtevam. Poseben poudarek pri našem delu namenjamo tesnemu povezovanju z delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča ne le pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih temveč tudi pripomore h kar najustreznejšemu načrtu poklicne kariere posameznika.

  Naslednja stran: Zavod Jelša