Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< <  Stran 2 od 2

01. 12. 2011

Zavod Jelša ima spletno stran. V rubriku »Aktualno« bomo objavljali aktualne novice in obvestila.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Zaposleni

 

Strokovni delavci oziroma strokovne delavke na področju zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja invalidov in socialne vključenosti invalidov so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne podpore pri zaposlovanju invalidov sodelujejo tudi strokovnjaki s področja tehnične ali druge ustrezne usmeritve.

Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del.

 

ime in priimek

delovno mesto

izobrazba

dela in naloge

Branka Babič

strokovna delavka – vodja strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

univ. dipl. socialna delavka

vodenje strokovnega rehabilitacijskega tima, izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Janko Babič

strokovni delavec - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije - tehnolog

dipl. inženir strojništva

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izvajanje programa socialne vključenosti

Estera Papotnik Štokar

strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – psihologinja

univ. dipl. psihologinja

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Darija Frelih

strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – delovna terapevtka

dipl. delovna terapevtka

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

 

Zora Vadnjal Gruden 

strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – dr. med., spec. MDPŠ

dr. med., spec. MDPŠ

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Pavlina Finžgar 

strokovna delavka

diplomantka organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti

izvajanje programa socialne vključenosti

Neža Repinc

strokovna delavka

mag. socialnega dela

izvajanje programa socialne vključenosti

Izvajanje programa Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Francka Ropret

strokovni izvajalec programa

univ. dipl. psihologinja

izvajanje programa socialne vključenosti

Srečko Babič

strokovni izvajalec programov

 

BA (Hons)IBA, ing.gr., REFA s.a.

izvajanje programa socialne vključenosti

Prejšnja stran: Aktivacija neaktivnih  Naslednja stran: Kontakt