Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< <  Stran 2 od 2

01. 12. 2011

Zavod Jelša ima spletno stran. V rubriku »Aktualno« bomo objavljali aktualne novice in obvestila.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Zaposlitvena rehabilitacija

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.

Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.

Osnovni pogoj za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je ustanovitev strokovnega tima, ki vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira na timskih sestankih. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo člani strokovnega tima v skladu s sprejetimi standardi storitev.

Invalida, uporabnika storitev, je potrebno obravnavati kot enakovrednega člana v procesu rehabilitacije z namenom, da se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.

V programe zaposlitvene rehabilitacije nam osebe napotujejo strokovni delavci Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več o zaposlitveni rehabilitaciji

Prejšnja stran: Programi  Naslednja stran: Projekt Prehod mladih