Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< <  Stran 2 od 2

01. 12. 2011

Zavod Jelša ima spletno stran. V rubriku »Aktualno« bomo objavljali aktualne novice in obvestila.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Aktivacija neaktivnih

Naslov projekta

Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih

Kratek naziv: Razvoj storitev in pripomočkov VKO

Naziv operativnega programa

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

Razvojna prioriteta

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Prednostna usmeritev

Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

 

 

Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno  in skupinsko obravnavo.

Cilj projekta je povečevanje socialne vključenosti oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela. Program bo ciljni skupini pomagal pri aktivaciji za vrnitev oziroma vstop na trg dela.

 

Cilji so opolnomočenje udeležencev za vključevanje na trg dela, povečevanje njihove fleksibilnosti in zaposljivosti ter izobraževanje za njihov lažji prehod iz neaktivnosti v zaposlitev in/ali v storitve vseživljenjske karierne orientacije (VKO) in aktivne politike zaposlovanja (APZ).

 

Namen programa je ugotavljanje ovir in potencialov udeležencev ter njihova motivacija za vrnitev na trg dela, odpravljanje prepoznanih ovir, razvoj potencialov ter motivacija in izobraževanje udeležencev za učinkovit nastop na trgu dela.

Namen programa je tudi spodbujanje razvoja novih programov, ki bodo odgovarjali na specifične potrebe te ciljne skupine.

 

Ciljna skupina so osebe, ki so oddaljene od trga dela in niso prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Naročnik bo v program napotoval:

 

  • začasno nezaposljive osebe na podlagi  9., 117. in 186. člena Zakona o urejanju trga (Uradni list RS, št. 80/2010, v  nadaljnjem besedilu: ZUTD), in 40.  člena  Zakona o socialno varstvenih  prejemkih  (Uradni listi RS, št. 61/ 2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre). 
Prejšnja stran: TVU  Naslednja stran: Zaposleni