Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stran 1 od 2  > >>

18. 01. 2018

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07. 04. 2017

V maju in juniju tradicionalno izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Teden vseživljenjskega učenja.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03. 02. 2017

19.1.2017 - Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
16.2.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
23.3.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
20.4.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
25.5.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
15.2.2017Očinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV
 
28.4.2017 - Občinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV 
 
17.5.2017Parada učenja na Stari Savi
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Več o socialni vljučenosti

PROCES SOCIALNE VKLJUČENOSTI


Delovne vsebine (vsebina dela uporabnikov, uspešnost, kvaliteta in učinek, … ):

V sklopu delovnih vsebin opravljamo zelo različna ter dinamična sestavljalna dela. Dela, ki jih opravljamo predstavljajo določeno fazo v proizvodnem procesu. V sklopu teh del smo vstavljali prizme in pokrovčke v sortirne plošče, sestavljali ankerje, vstavljali tuljave ter odvijali žice iz senzorjev. Del meseca pa smo za Iskra mehanizme kovičili distributorje, snemali iz njih folijo, ter jih očistili. V mesecu marcu smo pakirali tudi mačjo hrano za izvoz, delo smo razdelili v posamezne faze. Faze dela prilagajamo glede na individualne zmožnosti ter posebnosti vseh vključenih v program socialne vključenosti. Večina udeležencev je do dela pozitivno naravnana ter ga opravljala samostojno ter zavzeto, posamezne udeležence pa je bilo za delo potrebno dodatno motivirati ter jim pri delu pomagati in spremljati. 

Psihosocialne vsebine (psihosocialna pomoč, svetovanje, motiviranje, individualno delo, sodelovanje s svojci, vključevanje v širše okolje, … ):

V programu socialne vključenosti dajemo velik poudarek na skrbi za osebno zdravje, osebno urejenost, urejenost skupnih prostorov in delovnih površin ter sprostilno razgibalni telesni dejavnosti (telesne vaje), poudarek je na razmigovanju celotnega telesa ter vratne hrbtenice. Udeležencem  nudimo tudi podporo ter svetovanje pri samem vključevanju v skupino ter ohranjanju uspešne in ne konfliktne komunikacije v skupinski dinamiki. Vključenim pomoč nudimo tudi  v širšem socialnem okolju, bodisi pri razreševanju zdravstvene ali socialne stiske, tako smo za nekatere udeležence sodelovali z institucijami. 

Kreativne vsebine (kreativne delavnice):

Uporabnike programa motiviramo za izdelavo raznoraznega okrasja za različne priložnosti (ureditev prostora, mize,…), rojstnodnevnih in novoletnih voščilnic,…

Ostale vsebine:

Velik poudarek je na urejanju delovnega prostora, tako v sklopu teh vsebin generalno pospravimo vsak svoj delovni prostor. Vsakodnevno pa se skrbi za urejenost celotnega delovnega prostora.

Prejšnja stran: Socialna vključenost  Naslednja stran: Proizvodnja dejavnost