Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stran 1 od 2  > >>

18. 01. 2018

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07. 04. 2017

V maju in juniju tradicionalno izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Teden vseživljenjskega učenja.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03. 02. 2017

19.1.2017 - Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
16.2.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
23.3.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
20.4.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
25.5.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
15.2.2017Očinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV
 
28.4.2017 - Občinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV 
 
17.5.2017Parada učenja na Stari Savi
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Zaposlitvena rehabilitacija

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.

Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.

Osnovni pogoj za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je ustanovitev strokovnega tima, ki vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira na timskih sestankih. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo člani strokovnega tima v skladu s sprejetimi standardi storitev.

Invalida, uporabnika storitev, je potrebno obravnavati kot enakovrednega člana v procesu rehabilitacije z namenom, da se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.

V programe zaposlitvene rehabilitacije nam osebe napotujejo strokovni delavci Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Več o zaposlitveni rehabilitaciji

Prejšnja stran: Programi  Naslednja stran: Projekt Prehod mladih