Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stran 1 od 2  > >>

18. 01. 2018

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07. 04. 2017

V maju in juniju tradicionalno izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Teden vseživljenjskega učenja.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03. 02. 2017

19.1.2017 - Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
16.2.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
23.3.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
20.4.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
25.5.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
15.2.2017Očinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV
 
28.4.2017 - Občinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV 
 
17.5.2017Parada učenja na Stari Savi
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Več o zaposlitveni rehabilitaciji

PROCES ZAPOSLITVENE/POKLICNE REHABILITACIJE

STORITVE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

 • Svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi
 • Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov
 • Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo
 • Pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev
 • Razvijanje socialnih spretnosti in veščin
 • Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve
 • Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida
 • Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida
 • Izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo
 • Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu
 • Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju
 • Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi
 • Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidovOpis opravljenega dela
OPIS OPRAVLJENEGA DELA

V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije se uporabljajo različne metode in tehnike dela. Rehabilitandi so obravnavani preko timskega pristopa:

 • Pregled in analiza razpoložljive dokumentacije,
 • Heteroanamneza (svojci, druge inštitucije),
INVIDUALNO DELO
 • Usmerjen intervju,
 • Socialna in poklicno – zaposlitvena anamneza,
 • Psihološko testiranje,
 • Zdravniški pregled,
 • Psihiatrična obravnava,
 • WRI - intervju o delovni vlogi,
 • Samoocentveni vprašalniki,
 • Metode odkrivanja poklicnih interesov,
 • Ocenjevanje skozi aktivnost - OSA,
 • Metode svetovalnega dela,
 • Svetovanje in motiviranje za prevzem lastne odgovornosti pri načrtovanju in uresničevanju lastne poklicne kariere,
 • Informiranje o možnostih v okolju, pravicah in možnih izbirah,
 • Izdelava individualnega načrta rehabilitacije,
 • Metoda povratne informacije,
 • Metoda oblikovanja in vzdrževanja mreže potencialnih delodajalcev,
 • Učenje veščin iskanja zaposlitve (iskanje zaposlitvenih oglasov, pisanje vlog, življenjepisov, trening telefonskega razgovora z delodajalcem, trening zaposlitvenega razgovora,…),
 • Primerjava profila zahtev delovnega mesta s profilom sposobnosti, znanj in interesov posameznika,
 • Analiza delovnega mesta,
 • Spremljanje rehabilitantov na delovnem mestu,
 • Ocena psihosocialneg vključevanja na delovno mesto – POL,
 • Metoda ocenjevanja delovnega okolja – WAIS,
 • Spremljanje in sprotno ter zaključno ocenjevanje uspešnosti napredovanja rehabilitanda (mesečno in zaključno poročilo)

ŠTEVILO SODELUJOČIH NA PROJEKTU

 • delovni terapevt, psiholog, tehnolog, socialni delavec, zdravnik spec. medicine dela, prometa in športa

Prejšnja stran: Zaposlitvena rehabilitacija  Naslednja stran: Projekt Prehod mladih