Aktualno

 
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stran 1 od 2  > >>

18. 01. 2018

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07. 04. 2017

V maju in juniju tradicionalno izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Teden vseživljenjskega učenja.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03. 02. 2017

19.1.2017 - Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
16.2.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
23.3.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
20.4.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
25.5.2017Ljudska univerza Jesenice – Zdrav življenjski slog – delavnica za uporabnike programa SV in ZR, vodi Andreja Koprivec
 
15.2.2017Očinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV
 
28.4.2017 - Občinska knjižnica Jesenice – bralne urice - delavnica za uporabnike programa SV 
 
17.5.2017Parada učenja na Stari Savi
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Zaposleni

 

Strokovni delavci oziroma strokovne delavke na področju zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja invalidov in socialne vključenosti invalidov so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne podpore pri zaposlovanju invalidov sodelujejo tudi strokovnjaki s področja tehnične ali druge ustrezne usmeritve.

Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del.

ime in priimek

delovno mesto

izobrazba

dela in naloge

Branka Babič

strokovni izvajalec programa – vodja strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

univ. dipl. socialna delavka

vodenje strokovnega rehabilitacijskega tima, izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Janko Babič

strokovni izvajalec programa - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije - tehnolog

dipl. inženir strojništva

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izvajanje programa socialne vključenosti

Estera Papotnik Štokar

strokovni izvajalec programa - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – psiholog

univ. dipl. psihologinja

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Darija Frelih

strokovni izvajalec programa - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – delovni terapevt

dipl. delovna terapevtka

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

 

Marijana Ravnihar Kunstelj

 

strokovni izvajalec programa - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – dr. med., spec. MDPŠ

dr. med., spec. MDPŠ

izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Špela El Shawish

 

strokovni izvajalec programa 

univ. dipl. pedagoginja/andragoginja

izvajanje programa socialne vključenosti

Francka Ropret

strokovni izvajalec programa

univ. dipl. psihologinja

izvajanje programa socialne vključenosti

 

Srečko Babič

strokovni izvajalec programov

 

BA (Hons)IBA, ing.gr., REFA s.a.

izvajanje programa socialne vključenosti

Prejšnja stran: Aktivacija neaktivnih  Naslednja stran: Kontakt