Modified Navigation Menu
Mobirise Website Builder

Zaposlitveni center Jelša

Z novim Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov iz leta 2005 je z letom 2006 začel veljati kvotni sistem za delodajalce z več kot 20 zaposlenimi in z njim predpisan obvezen delež zaposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi delavci. Delodajalci imajo pri tem možnost nadomestne izpolnitve kvote v obliki pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

V okviru Zavoda Jelša smo ustanovili samostojno organizacijsko enoto z zaščitenimi delovnimi mesti, ki bo skladno z zakonom zaposlovala invalide.

Zaposlitveni center Jelša zaposluje ter zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov s področja gorenjske regije.

Dejavnosti Zaposlitvenega centra Jelša so odvisne od že utečenih ter tudi na novo pridobljenih del s strani poslovnih partnerjev:

- sestava in dodelava elektronskih komponent

Zaposleni

Strokovni delavci v zaposlitvenem centru so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

Strokovni delavec v zaposlitvenem centru

Branka Babič
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka
Dela in naloge: delo z invalidi

Strokovni delavec v zaposlitvenem centru

Janko Babič
Izobrazba: dipl. inženir strojništva
Dela in naloge: delo z invalidi

Strokovni delavec v zaposlitvenem centru

Franci Valant
Izobrazba: elektrikar-elektronik
Dela in naloge: delo z invalidi

Kontakt


ZAPOSLITVENI CENTER JELŠA
Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov

Matična številka: 2182009000
Davčna številka: SI 39263851

Kontaktni obrazec