Modified Navigation Menu
Mobirise Website Builder

Proces socialne vključenosti

Socialna vključenost


Delovne vsebine (vsebina dela uporabnikov, uspešnost, kvaliteta in učinek, … ):

V sklopu delovnih vsebin opravljamo zelo različna ter dinamična sestavljalna dela. Dela, ki jih opravljamo predstavljajo določeno fazo v proizvodnem procesu. Faze dela prilagajamo glede na individualne zmožnosti ter posebnosti vseh vključenih v program socialne vključenosti. Večina udeležencev je do dela pozitivno naravnana ter ga opravljala samostojno ter zavzeto, posamezne udeležence pa je za delo potrebno dodatno motivirati ter jim pri delu pomagati in spremljati.

Psihosocialne vsebine (psihosocialna pomoč, svetovanje, motiviranje, individualno delo, sodelovanje s svojci, vključevanje v širše okolje, … ):

V programu socialne vključenosti dajemo velik poudarek na skrbi za osebno zdravje, osebno urejenost, urejenost skupnih prostorov in delovnih površin ter sprostilno razgibalni telesni dejavnosti (telesne vaje), poudarek je na razmigovanju celotnega telesa ter vratne hrbtenice. Udeležencem nudimo tudi podporo ter svetovanje pri samem vključevanju v skupino ter ohranjanju uspešne in nekonfliktne komunikacije v skupinski dinamiki. Vključenim pomoč nudimo tudi v širšem socialnem okolju, bodisi pri razreševanju zdravstvene ali socialne stiske, tako smo za nekatere udeležence sodelovali z institucijami.

Kreativne vsebine (kreativne delavnice):

Uporabnike programa motiviramo za izdelavo raznoraznega okrasja za različne priložnosti (ureditev prostora, mize,…), rojstnodnevnih in novoletnih voščilnic…