Modified Navigation Menu

Zaposleni

Strokovni delavci oziroma strokovne delavke na področju zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja invalidov in socialne vključenosti invalidov so delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne družboslovne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem.

Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne podpore pri zaposlovanju invalidov sodelujejo tudi strokovnjaki s področja tehnične ali druge ustrezne usmeritve.

Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del.

Strokovna delavka – vodja strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Branka Babič
Izobrazba: univ. dipl. socialna delavka
Dela in naloge: vodenje strokovnega rehabilitacijskega tima, izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Strokovni delavec - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije - tehnolog

Janko Babič
Izobrazba: dipl. inženir strojništva
Dela in naloge: izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izvajanje programa socialne vključenosti

Strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – psihologinja

Estera Papotnik Štokar
Izobrazba: univ. dipl. psihologinja
Dela in naloge: izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – delovna terapevtka

Darija Frelih
Izobrazba: dipl. delovna terapevtka
Dela in naloge: izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – dr. med., spec. MDPŠ

Zora Vadnjal Gruden 
Izobrazba: dr. med., spec. MDPŠ
Dela in naloge: izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Strokovna delavka - član strokovnega tima zaposlitvene in poklicne rehabilitacije – dr. med., spec.  psihiater

Nataša Vuga
Izobrazba: dr. med., spec. psihiater
Dela in naloge: izvajanje programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Strokovna delavka

Nika Abruč
Izobrazba: univ. dipl. sociologinja
Dela in naloge: izvajanje programa socialne vključenosti

Strokovni izvajalec programov

Srečko Babič
Izobrazba: BA (Hons)IBA, ing.gr., REFA s.a.
Dela in naloge: izvajanje programa socialne vključenosti